Přehled rozhraní CKFinder

Rozhraní CKFinder je navrženo tak, aby bylo pro koncového uživatele čisté, přehledné, a aby se ho snadné naučit a používat. Většinu funkcí lze použít kliknutím myši a také použitím kontextových menu.

Pokud používáte průzkumníky souborů, které jsou zabudovány do většiny operačních systémů, které jsou dostupné pro Vaše PC či laptop, rychle zjistíte, že používání online správce souborů je také tak lehké a intuitivní.

Následující snímek obrazovky je z rozhraní CKFinder:

Rozhraní CKFinder 

  1. Panel složky – obsahuje "stromové zobrazení" složek, které můžete procházet. Složky jsou používány k uspořádání a třídění Vašich souborů.
  2. Panel soubory – zobrazuje dostupné soubory ve vybrané složce
  3. Panel nástrojů – řada tlačítek, na které můžete kliknout, abyste mohli rychle spustit určité funkce průzkumníka souborů.
  4. Stavový řádek – část ve spodní části rozhraní, která zobrazuje některé informace o vybraném souboru, celkový počet souborů v složce, atd.
  5. Kontextové menu – vyskakovací menu s příkazy průzkumníka souborů, které spouštějí určité úkoly na objekt, který byl vybrán. Dostupné možnosti v kontextovém menu se dynamicky mění v závislosti na objektu, který je zvolen.