Panel složek

Panel složek obsahuje "stromové zobrazení" složek, které můžete procházet. Složky jsou použity k uspořádání a třídění Vašich souborů.

Panel složky CKFinder 

Zobrazení složek display je nazváno "stromové zobrazení" protože hierarchie složek je zobrazena jako větve stromu a podsložky jsou zobrazeny níže s odsazením vzhledem k jejich nadřazeným položkám. Panel složek používá stejné grafické zastoupení, které můžete nalézt v mnoha moderních operačních systémech.

Základní operace

Otevření (rozbalení) složky

Abyste složku otevřeli a rozevřeli její podsložky, klikněte na ikonku plus () před názvem složky. Pokud ikona plus není přítomna, pak složka neobsahuje žádné podsložky.

Rozbalená složka CKFinder 

Viz část "Načítání na požadavek" níže, pokud se chcete dozvědět více o procesu načítání v CKFinder.

Zavření (sbalení) složky

Abyste zavřeli složku a skryli (sbalili) její podsložku, klikněte na ikonku mínus () před názvem složky.

Rozbalená složka CKFinder s jejími podsložkami its 

Vybrání složky

Abyste vybrali složku a učinili z ní "současnou složku" v CKFinder, klikněte na její název nebo ikonu. Vybraná složka bude zvýrazněna jinou barvou pozadí.

Vybraná složka CKFinder 

Pokročilé operace

Pokročilé operace mohou být provedeny ve složce použitím jejího Kontextového menu. V závislosti na okolnostech mohou být dostupné následující operace:

Kontextové menu složky 

Poznámka: Některé možnosti kontextového menu mohou být zakázány (a proto jsou zašedlé), v závislosti na nastaveních CKFinder, které vyžaduje Váš správce systému.

Vytváření složek

Abyste vytvořili podřazenou složku uvnitř existující složky, zvolte možnost Nová podsložka (New Subfolder) z kontextového menu nadřazené složky. V dialogovém okně zadejte název nové složky, který bude zobrazen. Jakmile nové složce dáte název a dialogové okno zavřete, bude složka vytvořena.

Vytváření nové složky v CKFinder 

Ne všechny znaky mohou být použity v názvech složek a souborů kvůli omezením systémů, kde je CKFinder spuštěn. Mezi znaky, které nemohou být použity v názvech složek a souborů jsou: \ / : * ? " < > a |.

Přejmenování složek

Pro přejmenování složky zvolte možnost Přejmenovat (Rename) z kontextového menu nebo použijte klávesovou zkratku F2. Zadejte nový název složky v dialogovém okně, které bude zobrazeno, což přepíše existující název. Jakmile zadáte nový název a dialogové okno zavřete, složka bude přejmenována.

Přejmenování složky v CKFinder 

Jak již bylo řečeno výše, ne všechny znaky mohou být použity pro názvy složek a souborů kvůli omezením systémů kde je CKFinder spuštěn. Mezi znaky, které nemohou být použity v názvech složek a souborů jsou: \ / : * ? " < > a |.

Upozornění: Když složku přejmenujete, odkazy či vložení médií dostupné na jiných stránkách a odkazující na soubory či složky uvnitř přejmenované složky budou poškozeny a proto nebudou dostupné. Z tohoto důvodu buďte při používání této funkce opatrní.

Kopírování a přesunování souborů z Košíku

Košík je virtuální odkladné místo, které může být nápomocné, pokud potřebujete provést dávkové operace se soubory. Operace kopírování a přesunování jsou popsány v části "Košík" uživatelské příručky.

Mazání složek

Abyste složku smazali, včetně jejího obsahu, zvolte možnost Smazat (Delete) z jejího kontextového menu nebo použijte klávesu Del. Bude zobrazena potvrzovací zpráva, která zajistí, že tuto operaci opravdu chcete provést. Jakmile smazání potvrdíte, složka bude odstraněna.

Upozornění: Tuto operaci nelze vrátit zpět. Jakmile složku a její obsah smažete, odstraněné soubory již nelze obnovit.

Mazání složky v CKFinder 

Upozornění: Když složku smažete, odkazy či vložení médií dostupné na jiných stránkách a odkazující na soubory či složky uvnitř přejmenované složky budou poškozeny a proto nebudou dostupné. Z tohoto důvodu buďte při používání této funkce opatrní.

Načítání na požadavek

Nejdůležitější rozdíl mezi CKFinder a stromovými strukturami složek, které naleznete ve stolních operačních systémech je ten, že v CKFinder jsou složky načítány na "požadavek". To znamená, že aplikace nenačítá celou stromovou strukturu složky najednou, ale místo toho načte malou část, když je složka rozbalována. Tato funkce je používána ve většině pokročilých internetových aplikací jako CKFinder a umožňuje šetřit přenesená data a čas pro načítání.

Pro označení, že jsou složky načítány může být zobrazen štítek Načítání... (Loading..) při rozbalení složky:

Načítání složek v CKFinder 

Štítek automaticky zmizí, když jsou všechny požadované složky načteny.