Panel souborů

Panel souborů zobrazuje všechny soubory dostupné ve vybrané složce.

Panel souborů CKFinder 

Různá zobrazení

Panel souborů může soubory zobrazovat ve dvou různých formátech zobrazení, v závislosti na nastavení CKFinder (viz "Nastavení"). Následující je porovnání zobrazení Náhled a Seznam ve stejné složce.

Při nastavení CKFinder pro použití zobrazení Náhled (Thumbnails) budou soubory zobrazeny jako náhledy (miniatury nebo ikony), s nebo bez dalších informací jako název souboru, velikost, nebo datum (záleží na Vaších nastaveních).

Panel souborů CKFinder v Náhledovém zobrazení 

Když nastavíte CKFinder aby použil zobrazení Seznam (List), soubory budou zobrazeny v seznamu, s nebo bez dalších informací jako název souboru, velikost, nebo datum (záleží na Vaších nastaveních).

Panel souborů CKFinder v Seznamovém zobrazení 

Základní operace

Aktivování (vybrání) souboru myší

Abyste soubor aktivovali a udělali z něj "současný soubor" v CKFinder, klikněte na název souboru nebo na jeho náhled. Aby bylo snazší soubor vybrat, při najetí myší nad soubor bude jeho pozadí zvýrazněno. Jakmile je soubor vybrán bude trvale zvýrazněn jinou barvou pozadí.

Obrázky níže zobrazují různé stavy souboru, jak je zobrazen ve složce: nevybrán, najetí myší a aktivován (vybrán).

Nevybraný soubor v CKFinder Najetí myši na soubor v CKFinder Vybraný soubor v CKFinder

 

Abyste soubor deaktivovali, klikněte na jiný (čímž ho aktivujete) nebo klikněte na jakékoliv prázdné místo uvnitř Panelu souborů.

Kopírování souboru

Abyste zkopírovali soubor do jiné složky, vyberte ho a přetáhněte na cílovou složku v Panelu složek. Když ho přesunete na název složky, zvolte možnost Soubor zkopírovat sem (Copy File Here) z kontextového menu.

Kopírování souborů v CKFinder 

Soubor bude duplikován a jeho kopie bude umístěna do cílové složky. Zdrojová složka zůstane nedotčena.

Soubor zkopírován v CKFinder 

Poznámka: Pokud soubor se stejným názvem již v cílové složce existuje, bude Vám nabídnut výběr mezi přepisem nebo automatickým přejmenováním zkopírovaného souboru (toto je výchozí možnost).

Chybová zpráva pro soubor, který již existuje v CKFinder 

Přesunutí souboru

Abyste soubor přesunuli do jiné složky, zvolte ho a přetáhněte do cílové složky v Panelu složek. Když ho přetáhnete na název složky, zvolte možnost Soubor přesunout sem (Move File Here) z kontextového menu.

Přesunutí souboru v CKFinder 

Soubor bude ze zdrojové složky odstraněn a vložen do cílové.

Soubor přesunut v CKFinder 

Pokročilé operace

Pokročilé operace mohou být provedeny na soubor použitím jeho Kontextového menu. V závislosti na okolnostech mohou být dostupné následující možnosti:

Kontextové menu souboru v CKFinder 

Poznámka: Některé možnosti kontextového menu mohou být zakázány (a proto jsou zašedlé), v závislosti na nastaveních CKFinder, které vyžaduje Váš správce systému.

Výběr souboru

Abyste vybrali soubor pomocí kontextového menu, zvolte možnost Vybrat (Select). Jinak můžete toto také provést dvojitým kliknutím na soubor pomocí Vaší myši.

V závislosti na prostředí, kde je CKFinder použit, operace výběru může, například, poslat URL souboru do jiné aplikace nebo vložit obrázek přímo do článku vytvořeném ve Vašem redakčním systému.

Zobrazení (náhled) souboru

Abyste si mohli soubor prohlédnout v prohlížeči, zvolte možnost Zobrazit (View) z jeho kontextového menu. Ne všechny druhy souborů mohou být v prohlížečích zobrazeny, ale tato funkce je užitečná pro obrázky, text a soubory PDF. V ostatních případech se Vás prohlížeč zeptá na vhodnou aplikaci, pomocí které soubor otevřít.

V závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče a operačního systému, bude soubor zobrazen v nové kartě nebo okně prohlížeče.

Stažení souboru

Abyste mohli soubor stáhnout, zvolte možnost Uložit jako (Download) z jeho kontextového menu. Prohlížeč se Vás zeptá na umístění staženého souboru ve Vašem počítači. V závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče a operačního systému může být soubor také otevřen hned po stažení pomocí vhodné aplikace ve Vašem operačním systému.

Změna velikosti souboru (obrázku)

Abyste změnili velikost obrázku nebo jeho náhledu, zvolte možnost Změnit velikost (Resize) z jeho kontextového menu. Jakmile zadáte nové rozměry obrázku nebo zvolíte velikost náhledu, zavřete dialogové okno k použití změn.

Změna velikosti obrázku v CKFinder 

Pokud je obrázek příliš velký, můžete změnit jeho rozměry zadáním nových hodnot do polí Šířka (Width) a Výška (Height). Standardně je poměr obrázku uzamčen, což můžete vidět díky tlačítku Poměr velikosti obrázku je uzamčen v CKFinder (Uzamknout poměr). To znamená, že když změníte jednu z hodnot velikosti (šířku či výšku), druhá bude automaticky upravena.

Pokud chcete volně upravit oba rozměry, klikněte na tlačítko Uzamknout poměr, abyste poměr odemknuli. Tlačítko se změní na Poměr stran obrázku odemčen v CKFinder (Odemčeno) a úprava jednoho rozměru nezpůsobí automatickou změnu druhého. Pro znovu uzamčení poměru, klikněte ještě jednou na tlačítko Odemčení.

Obrázek můžete snadno vrátit do původního rozměru stisknutím tlačítka Reset poměru velikosti obrázku v CKFinder (Původní velikost). Toto resetuje velikost obrázku; původní šířka a výška budou nyní zobrazeny v odpovídajících rámečcích.

Pokud změníte velikost obrázku, můžete se rozhodnout ho uložit pod stejným názvem, čímž existující přepíšete. Nezapomeňte prosím, že tuto operaci nelze vrátit a jakmile soubor s jeho změněnou velikostí uložíte, jíž ho nebudete moci vrátit do původní velikosti. Abyste původní obrázek přepsali, nechte zaškrtnuté políčko Vytvořit nový obrázek (Create new image).

Přepis obrázku se změněnou velikostí v CKFinder 

Můžete se také rozhodnout obrázek uložit jako nový soubor a zanechat původní tak jak je. Pokud vyberete políčko Vytvořit nový obrázek (Create new image), budete moci dát změněnému souboru nový název. Standardně Vám CKFinder nabídne obrázek uložit pod názvem, odvozeným od původního souboru a rozměry nového souboru (například: Sun1_100x100.jpg když původní soubor měl název Sun1.jpg a velikost souboru byla změněna na 100 pixelů na šířku i výšku).

Vytvoření nového obrázku se změněnou velikostí v CKFinder 

Když jste s Vašimi změnami spokojeni, klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna. Po úspěšné změně velikosti bude zobrazena potvrzovací zpráva.

Proběhla změna velikosti souboru v CKFinder 

Pokud jste změněný obrázek uložili do nového souboru, uvidíte oba soubory uvnitř složky.

Původní a změněný soubor v CKFinder 

Poznámka: Velikost původního souboru může omezit dostupné možnosti pro funkci Změnit velikost. Velikost změněného obrázku nemůže překročit původní rozměry.

Vytváření náhledů

Funkce Změnit velikost (Resize) může být také použita pro vytváření kopí obrázku se změněnou velkostí (náhledů), které můžete použít v článcích Na Vaší internetové stránce nebo v příspěvcích do blogu. Díky funkci pro vytváření náhledů může správce stránky nastavit možnosti předurčené velikosti náhledu, která může být použita uživateli CKFinder. Toto Vám ušetří čas ručním zadáváním změněných hodnot šířky a výšky pro každý obrázek a tímto bude každá velkost náhledu na Vašich stránkách stejná.

Abyste mohli použít jednu z přednastavených velikostí náhledu, zvolte možnost Změnit velikost (Resize) z kontextového menu. V části Vytvořit nový náhled (Create a new thumbnail) dialogového okna Změnit velikost (Resize) vyberte zaškrtávací políčka odpovídající požadované velikosti. Po úspěšné změně velikosti bude zobrazena potvrzovací zpráva. Kopie obrázku se změněnou velikostí budou vytvořeny ve stejné složce a nové soubory budou pojmenovány podle možnosti nastavení velikost náhledu, kterou zvolíte (s příponami _large, _medium a _small, které budou přidány k původnímu názvu souboru).

Náhledy vytvořené v CKFinder 

Poznámka: Pokud je obrázek menší, než některá z možností náhledů (viz příklad nahoře), ty, které jsou nedostupné, budou zašedlé.

Přejmenování souboru

Abyste přejmenovali soubor, zvolte možnost Přejmenovat (Rename) z jeho kontextového menu nebo použijte klávesovou zkratku F2. Do dialogového okna, které se zobrazí, zadejte nový název souboru, čímž přepíšete existující. Jakmile zadáte nový název souboru a zavřete dialogové okno, soubor bude přejmenován.

Přejmenování souboru v CKFinder 

Ne všechny znaky mohou být použity v názvech složek a souborů kvůli omezením systémů, kde je CKFinder spuštěn. Mezi znaky, které nemohou být použity v názvech složek a souborů jsou: \ / : * ? " < > a |.

Upozornění: Když složku přejmenujete, odkazy či vložení médií dostupné na jiných stránkách a odkazující na soubor budou poškozeny a proto nebudou dostupné. Z tohoto důvodu buďte při používání této funkce opatrní.

Mazání souboru

Abyste soubor smazali, zvolte možnost Smazat (Delete) z jeho kontextového menu nebo použijte klávesu Del. Bude zobrazena potvrzovací zpráva, která zajistí, že tuto operaci opravdu chcete provést. Jakmile smazání potvrdíte, soubor bude odstraněn.

Upozornění: Tuto operaci nelze vrátit zpět. Jakmile složku a její obsah smažete, odstraněné soubory již nelze obnovit.

Mazání souboru v CKFinder 

Upozornění: Když soubor smažete, odkazy či vložení médií dostupné na jiných stránkách a odkazující na soubor budou poškozeny a proto nebudou dostupné. Z tohoto důvodu buďte při používání této funkce opatrní.