Lišta stavu

Lišta stavu (Status Bar) je umístěna v dolní části rozhraní CKFinder, která zobrazuje informace o zvoleném souboru, celkový počet souborů ve složce, atd.

Pokud je v CKFinder vybrán soubor, Lišta stavu zobrazí podrobné informace o tomto souboru, včetně jeho názvu, velikosti a data jeho poslední změny. Například:

Lišta stavu CKFinder s vybraným souborem 

Pokud nejsou vybrány žádné soubory, bude místo toho v Liště stavu zobrazen celkový počet souborů v současné složce. Například:

Lišta stavu CKFinder bez vybraného souboru 

Pokud je složka prázdná, Lišta stavu zobrazí odpovídající zprávu. Například:

Lišta stavu CKFinder v prázdné složce