Košík

Složka Košík, která je dostupná v Panelu složek otevře Panel Košíku.

Košík je virtuální a dočasné úložiště, které může být použito k provádění hromadných operací se soubory v CKFinder. Je to virtuální úložiště, protože soubory, které jsou umístěny do Košíku nejsou fyzicky přesunuty z jejich nadřazených složek.

Obrázek níže představuje Panel Košíku po kliknutí na složku Košík (Basket) v Panelu složek.

Složka Košík v CKFinder 

Poznámka: Složka Košík je soukromá v tom smyslu, že není sdílena s ostatními uživateli a je svázána s relací Vašeho prohlížeče.

Přidání souborů do Košíku

Na začátku každé relace CKFinder je Košík prázdný. Bude zobrazena zpráva vyzývající Vás k přetáhnutí souborů do Košíku. Abyste toto provedli, přejděte do složky, která obsahuje soubory, které chcete použít, přetáhněte je do složky Košík v Panelu složek.

Přetáhnutí souboru do Košíku v CKFinder 

Soubor by se nyní měl objevit ve složce Košík.

Kontextové menu souboru

Když je soubor umístěn do Košíku, jeho kontextové menu se změní, aby zahrnovalo pouze ty operace, které jsou dostupné v této zvláštní složce.

Kontextové menu otevřené v Košíku 

Odstraňování souborů z Košíku

Existují dva způsoby jak soubor odstranit z Košíku. Za prvé můžete odstranit jednotlivé soubory zvolením možnosti Odstranit z Košíku (Remove from Basket) z kontextového menu souboru. Když zvolíte možnost odstranění z kontextového menu, bude zobrazena potvrzovací zpráva.

Odstranění souboru z Košíku v CKFinder 

Můžete také odstranit všechny soubory najednou kliknutím na tlačítko Vyčistit Košík (Clear Basket) v panelu nástrojů. Když toto provedete, budete vyzváni k potvrzení, zdali opravdu zamýšlíte odstranit veškerý obsah Košíku.

Odstranění všech souborů z Košíku v CKFinder 

Poznámka: Odstranění souboru z Košíku ho nesmaže ze souborového systému. Stále bude dostupný v nadřazené složce.

Zobrazení nadřazené složky souboru

Jak je zmíněno výše, Košík je virtuální složka, která obsahuje soubory, které jsou fyzicky umístěny v jiných složkách souborového systému. Pokud si chcete prohlédnout zdrojovou složku souboru, zvolte možnost Otevřít nadřazenou složku (Open Parent Folder) z kontextového menu souboru. CKFinder zobrazí složku, v které se soubor nachází.

Kopírování souboru z Košíku

Jakmile pohodlně umístíte některé soubory Košíku, budete je moci zkopírovat do jiné (fyzické) složky. Abyste tohoto dosáhli, zvolte cílovou složku v Panelu složek a zvolte možnost Kopírovat soubory z Košíku (Copy Files from Basket) z jejího kontextového menu.

Bude zobrazena potvrzující zpráva vypisující soubory, které byly zkopírovány do cílové složky.

Kopírování souboru z Košíku v CKFinder 

Soubory budou zkopírovány a jejich kopie umístěny do cílové složky. Cílová složka zůstane nedotčena.

Přesunování souborů z Košíku

Košík je také velmi užitečný, pokud chcete přesunovat soubory mezi složkami. Jakmile umístíte nějaké soubory v Košíku, vyberte cílovou složku v Panelu složek a zvolte možnost Přesunout soubory z Košíku (Move Files from Basket) z jejího kontextového menu.

Bude zobrazena potvrzující zpráva vypisující soubory, které byly přesunuty do cílové složky.

Přesunování souborů z košíku v CKFinder 

Soubory budou odstraněny z cílové složky a vloženy do cílové.