CKFinder — Interfejs Użytkownika

Interfejs programu CKFinder został zaprojektowany pod kątem przejrzystości, intuicyjności oraz łatwości użycia. Większość poleceń jest łatwo dostępna przy użyciu menu kontekstowego i może zostać wykonana za pomocą jednego kliknięcia myszą.

Jeśli na co dzień obsługujesz menedżery plików wbudowane w większość systemów operacyjnych dostępnych na komputerach PC czy laptopach, szybko się przekonasz, że korzystanie z menedżera plików w przeglądarce jest równie proste i intuicyjne.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu przedstawiający interfejs CKFindera:

Interfejs użytkownika programu CKFinder 

  1. Panel folderów – zawiera "drzewo folderów", po którym można nawigować. Foldery wykorzystywane są do organizowania i kategoryzowania zbioru plików.
  2. Panel plików – wyświetla listę plików dostępnych w wybranym folderze.
  3. Pasek narzędzi – zestaw przycisków, które po kliknięciu wykonują powiązane z nimi funkcje menedżera plików.
  4. Pasek statusu – obszar na dole interfejsu przeznaczony do wyświetlania informacji dotyczących wybranego pliku, całkowitej liczby plików w folderze itd.
  5. Menu kontekstowe – menu wyskakujące zawierające polecenia menedżera plików wykonujące operacje specyficzne dla określonego obiektu. Dostępność poleceń w menu kontekstowym zmienia się w zależności od wybranego obiektu.