Pasek narzędzi

Pasek narzędzi to specjalny obszar na górze interfejsu CKFindera. Zawiera on zbiór przycisków menu, które można kliknąć w celu uzyskania dostępu do różnych opcji menedżera plików.

Oto wygląd standardowego paska narzędzi CKFindera:

Pasek narzędzi programu CKFinder 

Użycie paska narzędzi

W celu wykonania operacji przypisanej do przycisku należy ten przycisk kliknąć. W większości przypadków działanie to spowoduje albo natychmiastowe wykonanie pewnej zdefiniowanej operacji, albo otworzy panel rozwijany z dalszymi opcjami konfiguracyjnymi.

Należy pamiętać, że z paska narzędzi można także korzystać za pomocą klawiatury. W celu wejścia do paska narzędzi należy użyć skrótu Alt+F10. By przejść do kolejnego lub poprzedniego przycisku, należy użyć klawiszy strzałek. W celu aktywowania wybranego przycisku należy nacisnąć klawisz spacji lub Enter.

Przyciski paska narzędzi

Poniżej znajduje się lista przycisków paska narzędzi CKFindera: