Przycisk "Ustawienia"

Przycisk Ustawienia (Settings) dostępny w pasku narzędzi CKFindera otwiera panel ustawień, w którym można skonfigurować CKFindera i dostosować ustawienia programu do własnych potrzeb.

Poniższy rysunek prezentuje panel ustawień CKFindera, który otwiera się po kliknięciu przycisku paska narzędzi.

Panel ustawień CKFindera 

Wszystkie ustawienia zapisywane są automatycznie za pomocą "cookies" przeglądarki internetowej. "Cookies" ("ciasteczka") to niewielkie pliki przechowujące na Twoim komputerze prywatne ustawienia konfiguracyjne dla określonych witryn internetowych.

W celu zamknięcia (ukrycia) panelu ustawień należy nacisnąć przycisk Zamknij (Close) lub kliknąć ponownie przycisk Ustawienia na pasku narzędzi.

Opcje konfiguracyjne CKFindera

Wszystkie opcje konfiguracyjne odnoszą się do panelu plików i kontrolują sposób wyświetlania plików w CKFinderze. Panel plików reaguje na wszelkie zmiany wprowadzone w panelu ustawień natychmiast.

Widok (View)

Ustawia tryb widoku panelu plików:

Wyświetlanie (Display)

Decyduje o ilości informacji wyświetlanych w panelu plików. Następujące opcje mogą być włączone lub wyłączone:

Jeśli korzystasz z trybu wyświetlania Miniaturki, możesz odznaczyć wszystkie opcje. W widoku Listy nazwa pliku zawsze będzie wyświetlana.

Poniższy rysunek prezentuje różne opcje wyświetlania w trybie Miniaturki.

Plik wyświetlany w widoku Miniaturek bez nazwy, rozmiaru oraz daty modyfikacji Plik wyświetlany w widoku Miniaturek z nazwą Plik wyświetlany w widoku Miniaturek z nazwą i datą modyfikacji Plik wyświetlany w widoku Miniaturek z nazwą, rozmiarem i datą modyfikacji

Sortowanie (Sorting)

Ustawia porządek wyświetlania plików. Dostępne są następujące opcje: