Przycisk "Pomoc"

Przycisk Pomoc (Help) dostępny jest w pasku narzędzi wszystkich widoków CKFindera. Po kliknięciu otwiera "Podręcznik Użytkownika" w nowym oknie lub zakładce przeglądarki.

Przycisk Pomoc na pasku narzędzi CKFindera