Prawa autorskie

Program CKFinder, włącznie z niniejszą dokumentacją, jest własnością © 2007-2013 CKSource - Frederico Knabben. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przed użyciem programu prosimy o zapoznanie się z warunkami Licencji CKFindera.

Ikony użyte w pasku narzędzi oraz menu kontekstowym zostały zaprojektowane przez Marka Jamesa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/

Znaki towarowe

CKFinder, logo programu CKFinder, CKSource, CKEditor oraz FCKeditor są znakami towarowymi CKSource - Frederico Knabben.